Regulamin toplisty Darmowa Reklama Stron Internetowych

 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. Na maile podane przy rejestracji ,admin toplisty ma prawo do wysyłania wiedomości, ktore również mogą zawierać treści reklamowe i nie będą one kwalifikowane przez odbiorców jako spam.
 8. Uczestnictwo w rankingu jest dobrowolne i darmowe.
 9. Administrator toplisty ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin niniejszego rankingu.
 10. Webnasterzy uczestniczący w topliście mają obowiązek zapoznać się i znać na bierząco regulamin.
 11. 11.Na dodanej stronie do rankingu obowiązkowo musi znajdować się w widocznym miejscu button Toplisty lub uzgodniony Administratorem link do Toplisty.
 12. 12.(obowiązuje od 27.08.2010) Banery i opisy stron są obowiazkowe. Bez baneru i wartościowego opisu strony będą usuwane z poczekalni.
 13. 13.O wprowadzeniu do Tplisty strony decyduje Administrator na podstawie osobistej subiektywnej oceny.
 14. 14.W przypadku niestosowanie sie do niniejszego regulaminu Administrator ma prawo usunąc stronę z rankigu w każdej chwili.
Strona główna toplisty